Cookie Policy

Zásady používání souborů cookie pro Českou republiku

Úvod

Účelem těchto Zásad používání souborů cookie je vysvětlit, jakým způsobem jsou na našich stránkách využívány soubory cookie, a poskytnout jasné a relevantní informace o našich postupech získávání informací během návštěvy našich stránek. V těchto Zásadách je používán výraz „cookie“, který se vztahuje na soubory cookie nebo podobné technologie vymezené právními předpisy (jako například Loklní sdílené objekty - běžně nazývané „flash cookie“, webové signály (beacons nebo bugs), mezi něž patří technologie clear gif). Shromažďované informace zahrnují údaje, které by mohly umožnit identifikaci uživatelů / návštěvníků webových stránek, prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům v držení třetích osob (jako například IP adresy, doménová jména počítačů používaných osobami, které navštívily webové stránky). Tyto údaje jsou používány pouze pro statistické účely.

Tento dokument tvoří nedílnou a podstatnou součást Zásad ochrany osobních údajů a poučení, které je v nich obsaženo, vydaných v souladu s článkem 13 legislativního nařízení č. 196 z roku 2003 (Zákon o ochraně osobních údajů, italský právní předpis, upřesňující výše uvedené evropské směrnice), s českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dále se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Proto Vás žádáme, abyste si přečetli tento dokument.

Použité právní předpisy

Tento dokument byl zpracován v souladu s ustanoveními evropské směrnice 2002/58/ES - která byla následně změněna přijetím směrnice 2009/136/ES a zavedena prováděcími předpisy jednotlivých členských států Evropské unie - která při používání souborů cookie či podobných technologií nařizuje povinnost vyžadovat souhlas uživatele.

Co jsou soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, obsahující písmena a číslice, které se ukládají do Vašeho počítače či jiného mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Při každé následující návštěvě jsou soubory cookie odesílány zpět na původní webové stránky. Díky souborům cookie webové stránky mohou rozeznat zařízení jednotlivých návštěvníků.

Používání souborů cookie a podobných technologií je již dlouhou dobu zcela běžné, jelikož především soubory cookie jsou velice důležité pro poskytování mnoha webových služeb. Používání těchto technologií není zákonem zakázáno, ale pouze za předpokladu, že je uživatel poučen o souborech cookie, a má možnost vyjádřit svůj souhlas s jejich použitím.

Různé typy souborů cookie

Krátkodobé a dlouhodobé soubory cookie

Soubory cookie mohou být uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do uzavření prohlížeče (to znamená od otevření prohlížeče až do jeho uzavření) nebo mohou být ukládány na delší dobu.

 

Krátkodobé soubory cookie – umožňují webovým stránkám přizpůsobit se volbám uživatele během návštvy stránky. Mohou být používány pro řadu účelů, jako například pro ukládání údajů o tom, co si uživatel vložil do nákupního košíku během návštěvy stránky. Dále mohou být používány i pro zaručení bezpečnosti při využívání služeb internetového bankovnictví nebo pro snazší používání služeb elektronické pošty. Tyto krátkodobé soubory cookie jsou vymazány v okamžiku zavření prohlížeče.

Používání takzvaných krátkodobých souborů cookie (které v žádném případě nejsou trvale ukládány do počítače uživatele, ale jsou vymazány ihned po uzavření prohlížeče), slouží výhradně pro účely odesílání údajů (složených z čísel náhodně generovaných serverem), které identifikují specifickou návštěvu a jsou nezbytn pro zaručení bezpečnosti a funkčnosti při prohlížení webových stránek. Krátkodobé soubory cookie používané na těchto stránkách umožňují vyhnout se jiným informačním metodám, které by mohly ohrozit ochranu osobních údajů uživatelů webu.

 

Dlouhodobé soubory cookie – tyto soubory jsou ukládány v počítačích či jiných zařízeních uživatele v období mezi různými návštěvami webových stránek, a umožňují zapamatovat si volby uživatele na určitých stránkách (nebo v některých případech na různých stránkách). Dlouhodobé soubory cookie mohou být používány pro řadu účelů, například pro ukládání údajů o volbách či preferencích uživatele při návštěvě stránek.

Soubory cookie první a třetí strany – Okolnost, která je rozhodující při stanovení, zda se jedná o soubory cookie „první strany“ nebo „třetí strany", je úzce spojena s webovou stránkou nebo doménou, která soubory cookie používá. Soubory cookie první strany jsou ty, které jsou nastaveny konkrétní webovou stránkou, kterou uživatel  navštěvuje - to znamená stránkou uvedenou v okně URL: v tomto případě se jedná o soubory cookie nastavené stránkou Prysmiangroup.com. Soubory cookie třetí strany jsou naopak nastaveny jinou stránkou, než je ta, kterou uživatel navštěvuje: to znamená, že tyto soubory byly nastaveny jinou stránkou, než je Prysmiangroup.com. Pokud uživatel navštěvuje určitou webovou stránku (například Prysmiangroup.com) a určitá třetí firma nastaví určitý soubor cookie prostřednictvím Prysmiangroup.com, v tomto případě se jedná o soubor cookie třetí strany. 

Správce osobních údajů

Společnost Prysmian S.p.A., identifikovaná v Zásadách ochrany osobních údajů, je správcem osobních údajů - a osobou odpovědnou výhradně za - vlastní soubory cookie, to znamená za soubory cookie, „první strany“; soubory cookie „třetích stran“ jsou naopak spravovány jinými subjekty, které jsou identifikovány v tabulce uvedené níže v tomto dokumentu.

Souhlas s používáním souborů cookie

Některé soubory cookie jsou zcela nezbytné pro správnou funkčnost internetu a nevyžadují souhlas uživatele, jako například ty, které slouží pro zaručení rychlého a správného zobrazení obsahu webových stránek, pro spolehlivou distribuci pracovní zátěže mezi různé počítače nebo pro zaručení bezpečnosti.

Další soubory cookie jsou sice užitečné či důležité, ale nejsou zcela nezbytné, a proto je pro jejich používání vyžadován souhlas uživatele.

Tyto webové stránky používají různé metody, prostřednictvím kterých má uživatel možnost vyjádřit svůj souhlas. Jedním ze způsobu vyjádření souhlasu je zaškrtnutí specifické položky v okně cookie, zobrazeném při vstupu na úvodní stránku, a obsahujícím informace o používání souborů cookie.

Nastavení prohlížeče je dalším způsobem pro vyjádření souhlasu s používáním souborů cookie nebo naopak pro odmítnutí používání těchto souborů; uživatel může nastavit prohlížeč tak, aby byl vždy upozorněn na používání souborů cookie, a mohl se rozhodnout, zda s používáním souhlasí či nikoli. Dále je možné automaticky odmítnout používání všech souborů cookie, což se také provádí prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Každý prohlížeč poskytuje pro tyto účely potřebné informace.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas s používáním souborů cookie může být kdykoli odvolán, přestože by toto odvolání mohlo mít negativní dopad na funkčnost webových stránek.

Jaké soubory cookie používáme

Pro provozování svých webových stránek společnost Prysmian používá soubory cookie pro zdokonalení poskytovaných služeb, pro snazší a příjemnější používání našich stránek a pro získávání souhrnných statistických údajů, využívaných pro různ účely.

Tyto soubory cookie nám umožňují rozlišit uživatele našich stránek od ostatních uživatelů, a pomáhají nám zpříjemnit návštěvu našich strnek a zároveň tyto stránky zdokonalovat.

Námi používané soubory cookie jsou „technické“ a „analytické“. Slouží pro rozeznání našich návštěvníků, a poskytují nám údaje o jejich počtu a o způsobu jejich chování během návštěvy našich stránek. To nám pomáhá ke zdokonalování funkčnosti našich stránek, například přizpůsobením stránek tak, aby uživatel snazším způsobem nalezl to, co potřebuje. Podrobné informace o námi používaných analytických souborech cookie jsou uvedeny v tabulce níže.

V následující tabulce je uveden seznam souborů cookie používaných těmito webovými stránkami:

a. technické: jsou nezbytné pro prohlížení našich stránek a pro umožnění používání určitých funkcí (např. přecházení z jedné stránky na druhou apod.).

b. analytické: jsou nezbytné pro sledování a analýzu návštěvnosti webových stránek. Tyto údaje jsou shromažďovány v souhrnné podobě.

Tyto webové stránky nepoužívají soubory cookie pro poskytování cílené reklamy.

 

Název

Doména

Typ cookie

Popis

Doba platnosti

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

prysmiangroup.com

Krátkodobé cookie

Slouží pro identifikaci návštěvníka.

-

__atuvc

prysmiangroup.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis, který je běžně vkládán do webových stránek, aby bylo návštěvníkům umožněno sdílet obsah s řadou platforem pro sítě a sdílení. Ukládá se v něm aktualizovaný počet sdílení stránky.

2 roky

__atuvs

prysmiangroup.com

Krátkodobé cookie

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis, který je běžně vkládán do webových stránek, aby bylo návštěvníkům umožněno sdílet obsah s řadou platforem pro sítě a sdílení.

2 roky

_ga

prysmiangroup.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je sdružen se službou Google Universal Analytics 

2 roky

_gat

prysmiangroup.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je sdružen se službou Google Universal Analytics 

2 roky

accept-cookies

prysmiangroup.com

Vlastní cookie

Tento soubor cookie se používá k záznamu, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookie na těchto stránkách

1 rok

di2

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

has_js

prysmiangroup.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie se při návštěvě stránky používá pro prověření povolení JavaScript v prohlížecí

Do odhlášení

loc

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

uid

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

um

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

uvc

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

vc

.addthis.com

Cookie třetích stran

Tento soubor cookie je přiřazen widgetu pro sociální sdílení AddThis

2 roky

 

Některé používané soubory cookie jsou soubory cookie třetích stran. Způsob vyjádření souhlasu s používáním těchto souborů je o něco složitější, ale vynakládáme veškeré úsilí, aby uživatelé obdrželi správné informace a byli vždy informováni o tom, co je ukládáno do jejich počítače či jiného mobilního zařízení.

Z tohoto důvodu společnost poskytuje adresy těchto třetích stran, na které je možné se obrátit, a pokud to není možné, poskytuje informace o tom, jak lze odstranit soubory cookie, s jejichž používáním uživatel nesouhlasí.

Šíření a ukládání údajů

Údaje o webových kontaktech nebudou ukládány déle než sedm dní, s výjimkou případů, kdy je nutné prověřit případné nezákonné používání webu a poškozování webových stránek. Žádné informace pocházející z webových služeb nebudou komunikovány či šířeny neznámým příjemcům.

Aktualizace zásad používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie na našich stránkách mohou být pravidelně aktualizovány, proto doporučujeme, aby si uživatel přečetl tento dokument při každé návštěvě stránek, aby byl neustále informován o způsobu a účelech používání souborů cookie.

Další informace o námi používaných souborech cookie

Pokud si přejete obdržet více informací o souborech cookie instalovaných prostřednictvím těchto stránek, napište nám na adresu: [email protected].

Datum poslední aktualizace

Datum poslední aktualizace těchto zásad: 24/04/2017