Proč Prysmian

PŘEHLED

I Vy se můžete stát hrdiny příběhu Prysmian Group

Protože bez ohledu na to, co děláte nebo odkud jste, budete součástí společnosti která pomáhá utvářet udržitelnou budoucnost.

Abychom dosáhli cíle naší mise, potřebujeme lidi, kteří přemýšlí odlišně, lidi se zápalem pro vědu, technologii a digitalizaci, lidi, co se nikdy nevzdávají.

To je důvodem, proč podporujeme každého zaměstnance v osobním rozvoji. To je důvodem, proč je pro nás důležité rozmanité pracovní prostředí, kde můžeme sdílet své nápady a různé úhly pohledu.

LIDÉ & KARIÉRA

Rozvíjej s námi svou kariéru ve STEM

Vědu (Science), Technologii (Technology), Inženýrství (Engineering) a Matematiku (Math) máme v DNA. Právě díky nim posouváme hranice, jdeme stále vpřed a snažíme se měnit svět k lepšímu.

A přesně z těchto důvodů potřebujeme lidi, kteří nám pomohou udělat ze světa zelenější místo. Právě proto potřebujeme Vás.

Budete mít možnost vzdělávat se v rámci Prysmian Group akademie světové úrovně, objevit příležitosti bez hranic a mít přístup k našemu mentoringovému programu.

UDRŽITELNOST

Společně tvoříme udržitelnější budoucnost

Chceme se stát lepší a inkluzivnějš společností. S tím jsou úzce spjaté naše cíle v oblasti společenské udržitelnosti.

Jsme vizionáři, vážíme si inovací a jsme naprosto oddáni myšlence udržitelné budoucnosti.

Protože jsme byli úspěšní v minulosti, klademe na sebe větší nároky, chceme jít dál, chceme dělat víc. Proto Vás potřebujeme. Přidejte se k nám!

NAŠE HODNOTY

Odhodlání, důvěra, jednoduchost

Plníme naše závazky s odhodláním. Respektujeme naše zaměstnance a budujeme s nimi vztahy založené na vzájemné důvěře. Naším cílem je zachovat jednoduchost ve všem, co děláme.

To jsme my. Tímto způsobem pracujeme každý den, ať už s kolegy nebo zákazníky. Naše hodnoty nám umožňují vždy učinit tu správnou volbu.

NAŠE VEDENÍ

Zapojení & naslouchání

Vítat změny, řešit složité situace, přicházet s inovacemi, podporovat týmovou práci a rozvoj všech osob, to jsou některé z úkolů, které musí zvládat každé dobré vedení. V Prysmian Group věříme, že je důležité zúročit úsilí každého z nás, abychom dosáhli toho nejlepšího výsledku. Proto vždy o vývoji pracovních pozic a utváření rolí rozhodujeme společně se zaměstnanci, kterých se to týká. Proto dbáme na názory a zkušenosti, které s sebou každý člověk přináší do naší společnosti.

NÁŠ ZÁVAZEK

Diverzita & inkluze

Jsme skupina s mezinárodní působností. Díky tomu si dobře uvědomujeme naši zodpovědnost při vytváření inkluzivního prostředí zahrnujícího všechny formy diverzity. Naše firemní kultura vychází ze sdílení, spolupráce, otevřenosti a upřímnosti.

Každý z našich lidí má unikátní schopnosti, perspektivu a dovednosti, které s sebou přináší do našeho podnikání. Chceme, aby si naši zaměstnanci uvědomili, ženehrají klíčovou roli pouze pro Prysmian Group, ale pro celý svět.

LIDÉ & KARIÉRA

SpeakUp. Náš interní dotazník spokojenosti.

Abychom porozuměli oblastem, které potřebujeme rozvíjet a správně nastavili náš akční plán, je pro nás nezbytné dostávat zpětnou vazbu a podněty od našich zaměstnanců ze všech koutů světa.

V poslední edici interního dotazníku SpeakUp, určeného každému v naší společnosti, jsme se ptali nejen na obecnou spokojenost, ale i na konkrétní oblasti jako jsou školení, bezpečnost na pracovišti a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Výsledky jsme vyhodnotili, prodiskutovali ve všech organizačních jednotkch a vytvořili jasnou strategii pro zvýšení úrovně osobní i profesní spokojenosti.