Odměňujeme talent

PŘEHLED

Odměňujeme talent

Odměňujeme zaměstnance skrze kompenzační programy, které jsou založené na výkonu a zárove reflektují na spravedlivé odměňování a konkurenceschopnost.

Naše strategie odměňování je zaměřena na udržení talentovaných lidí se správnými dovednostmi, kteří nám pomáhají dosáhnout našich cílů, a zároveň na motivaci k neustálému osobnímu růstu v souladu s našimi hodnotami a kulturou.

Bereme v potaz zájmy všech zainteresovaných stran, proto vždy vycházíme nejen z výsledků jednotlivce, ale i celé skupiny.

Složky mzdy

Klíčovými pilíři odměňování jsou:

  • Fixní mzda: je odměnou za vykonávanou práci, zajišťuje atraktivitu a motivaci

  • Roční variabilní odměna: bonus vázaný na výkon jednotlivce a celé společnosti, závisí na pracovní pozici a lokálních trendech

  • Dlouhodá variabilní odměna: odměna závislá na obchodním výkonu skupiny a hodnotě vytvořené pro akcionáe v průběhu více let

  • Benefity: bezhotovostní složky mzdy navyšující úroveň odměňování, jakými jsou například příspěvky na stravování, dopravu a pojištění, odměny za pracovní výročí a životní události, vzdělávání a rozvoj

Jednotlivé benefity jsou vždy přizpůsobené místním zvyklostem a trendům.

YES: Vaše zaměstnanecké akcie

Podporujeme naše zaměstnance v dosahování skvělých výsledků a sdílíme s nimi náš úspěch skrze program vlastnictví firemních akcií.

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí