Elektrifikace

KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRO ELEKTRIFIKACI PRŮMYSLU

Naše inovativní kabelová řešení splňují potřeby nejrůznějších aplikací podléhajících elektrifikaci.

Elektrifikace koncových uživatelů energie je klíčovým pilířem dekarbonizace a jedním z hlavních cílů na cestě za dosažením uhlíkové neutrality.

Zatímco se očekává, že celosvětová poptávka po energii zůstane v průběhu příštích 30 let stabilní, předpokládá se, že podíl elektřiny na celkovém energetickém mixu se za stejné období vzroste z 20 % na 40 %, především kvůli přechodu z aplikací využívajících fosilní paliva – jako je plynové vytápění nebo spalovací motory – na elektřinu vyráběnou zejména z obnovitelných zdrojů, ale také z dvodu rostoucího počtu objektů, jakými jsou například datová centra.

Čím více aplikací využívá elektřinu, tím je nezbytnějš široké portfolio specializovaných kabelových řešení, které pokryje všechny potřeby stávajících i nově vzniklých průmyslových sektorů.

S naší novou obchodní strategií Connect to Lead se zaměřujeme na využití příležitostí plynoucích ze strukturálních megatrendů, které pohánějí kabelový trh, s cílem stát se globálním poskytovatelem kabelových řešení a vůdcem v transformaci energetiky a digitalizaci.

Elektrifikace koncových aplikací

Dekarbonizace energetického systému do značné míry závisí na elektrifikaci. Scénáře Evropské komise ukazují, že do roku 2050 budou více než tři čtvrtiny koncových aplikací elektrifikovány.

Elektrifikace znamená nahrazení zdrojů energie koncových aplikací získávané z fosilních paliv elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů  – včetně průmyslových výrobních procesů, dopravy a logistiky a vytápění a chlazení budov. Snižování užívání fosilních paliv představuje nárůst poptávky po elektřině.¨Analýzy EK ukazují, že elektrifikace založená na obnovitelných zdrojích, doplněná nepřímou elektrifikací odvětví, kde je obtížné sníit spotřebu fosilních paliv, je nákladově nejefektivnějším a energeticky nejúčinnějším způsobem, jak do roku 2050 snížit emise v energetickém sektoru na nulu. Elektřina by do této doby měla přímo pokrýt 57 % konečné spotřeby energií a dalších 18 % poskytnout nepřímo prostřednictvím vodíku a jeho derivátů.

Spojujeme, abychom vedli v elektrifikaci

V rámci naší nové obchodní strategie Connect to lead se zaměřujeme na využití příležitostí vyplývajících ze strukturálních megatrendů ovlivňujících kabelový průmysl. Chceme se tak stát předním globálním poskytovatelem kabelových řešení a v souladu s tím :

  • poskytujeme široké spektrum kabelů umožňujících dlouhodobý růst aplikací využívajících elektřinu ve všech průmyslových odvětvích
  • nabízíme nejmodernější technologie vhodné i pro budoucí užití spojené s trvalou udržitelností
  • vyvíjíme řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků
ECOCABLE
Ještě více informací

Elektrifikace


building wire

Stavebnictví & inftrastruktura

Objevte více
power-cable

Transport & mobilita

Objevte více