Energetické sítě

POSILUJEME ENERGETICKÉ SÍTĚ

Naše kabelová řešení jsou páteří pokročilých energetických sítí, které jsou nezbytné pro transformaci energetiky

Klíčovým prvkem transformace energetiky je přechod z energetického mixu založeného na fosilních palivech k čistším a udržitelnějším zdrojům energie. To vyžaduje posílení energetických sítí. Vzhledem k neustále rostoucí poptávce po elektřině ve stavebnictví, dopravě a průmyslu je stabilita a připravenost energetické sítě důležitější než kdy předtím. Zejména z důvodu urychlení přechodu k uhlíkově neutrální budoucnosti.

Prysmian pomáhá provozovatelům sítí a veřejným službám, průmyslovým společnostem a instalačním firmám přenášet a distribuovat energii, která pohání každý aspekt našeho světa.

Naše výrobní a instalační kapacity jsou bezkonkurenční, navíc jsme oddáni neustálému výzkumu a vývoji.

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme podzemní kabelové systémy velmi vysokého, vysokého i nízkého napětí, poskytujeme síťové komponenty, inženýrství s přidanou hodnotou, ale také řešení a služby pro monitorování majetku.

Role energetických sítí v transformaci energetiky

EU se zavázala snížit emise skleníkových plynů o 55 % – ve srovnání s rokem 1990 – do roku 2030, což je klíčový milník k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Podle scénářů Komise to bude vyžadovat, aby obnovitelné zdroje představovaly 81 % celkového energetického mixu EU. . Nezbytnou podmínkou pro úplný přechod na obnovitelné zdroje a jejich integraci do energetického systému je silná a propojená síť. Komise EU předpokládá do roku 2050 1300 GW elektřiny z větrné energie na souši a na moři (oproti dnešním 180 GW). Probíhající elektrifikační procesy v obytných, dopravních a průmyslových aplikacích vyžadují značné rozšíření stávajících sítí. Stálá a odolná spojení mezi obnovitelnými zdroji a místem spotřeby jsou nezbytná pro zvládnutí výkyvů v dodávkách energie souvisejících s počasím. Sítě nové generace musí být navrženy tak, aby byly energetické infrastruktury silnější, odolnější a poskytovaly maximální výkon za všech okolností a v jakékoli konfiguraci.

Spojujeme, abychom vedli v energetických sítích

V návaznosti na svou novou obchodní strategii Connect to lead se Prysmian zaměřuje na využití příležitostí vyplývajících ze strukturálních megatrendů, které ovlivňují kabelový průmysl, abychom se stali globálním poskytovatelem kabelových řešení. V souladu s tímto posláním podporujeme:

  • Modernizaci energetických sítí pomocí inovativních technologií
  • Odolnost a udržitelnost sítí
  • Dlouhodobé vztahy se zákazníky
Ještě více informací

Energetické sítě


HV-SUBMARINE

VN & podmořský přenos energie

Objevte více
CAPABILITIES

Instalační kapacity & podmořská řešení

Objevte více

Umožňujeme transformaci průmyslu

Změna klimatu je hlavní globální výzvou, které lidstvo v současnosti čelí. Abychom mohli její dopady úspěšně zmírnit, musí dojít k citelné dekarbonizaci všech průmyslových odvětví. Kolektivní odpovědí a snahou o řešení tohoto problému je rozšíření užívání energie z obnovitelných zdrojů. Náš strategický dokument vysvětluje současné trendy v transformaci energetiky, proč jsou chytré a zelené sítě klíčové pro úspěch v rámci procesu transformace a popisuje jakou roli v celém scénaři hraje Prysmian Group.