Diverzita & inkluze

PŘEHLED

Příležitosti vycházející z diverzity

Prysmian Group věří v důležitost jednotlivců, příběhů, stylů vedení a přístupů, protože každá osoba má potenciál vytvářet hodnoty pro naši společnost. Naše celosvětová působnost nám umožňuje prosazovat inkluzivní prostředí a podporovat rozvoj firemní kultury a identitySide by Side je projekt naší skupiny podporující diverzitu a inkluzi na všech úrovních organizace. Projekt Side by Side byl spuštěn v roce 2016 s globálním dopadem, cíli a směrnicemi. Realizace plánu mají na starost lokální entinty v rámci jednotlivých regionů.

Naše cesta diverzitou & inkluzí

"Před třemi lety jsme se začali věnovat diverzitě & inkluzi. Vytvořili jsme program, který by nám umožnil zapojit každý článek naší organizace a nazvali ho SidebySide. Od té doby jsme spustili celou řadu globálních i lokálních iniciativ. Diverzita & inkluze se staly jedním ze strategických pilířů naší firemní kultury."
 

Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer Prysmian Group

“Jsme přesvědčeni, že rozmanitost našich zaměstnanců z hlediska pohlaví, věku a kultrních rozdílů má pro nás velkou přidanou hodnotu a i díky těmto faktorům jsme schopni neustále pracovat na pracovním prostředí, kde se všichni naši zaměstnanci cítí chápáni, respektováni a začleněni.”
 
Array
Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer
Prysmian Group
 

Pohlaví

Podporujeme názor, že každý v naší skupině by měl následovat svou jedinečnost a styl. Naši lidé jsou hodnoceni a odměňováni na základě svých výkonů a úspěchů.

Věk & generace

Zaměstnávání lidí různých věkových skupin nám přináší skutečnou konkurenční výhodu. Těžíme z odlišných profesionálních přístupů, které pohání naši inovaci skrze vědomosti, zkušenosti a specializaci.

Společenské pozadí & kultura

Kulturně rozmanité týmy si ceníme a uznáváme. Když lidé z různých zemí, průmyslových odvětví a společností pracují společně, jsou schopni lépe prosazovat změny a posouvat společnost.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Globální politika proti obtěžování

Společnost Prysmian Group je oddána rozvoji organizace takovým způsobem, který priorizuje talent, dovednosti, zkušenosti, různé kulturní zázemí a diverzitu ve všech formách: etnickou, rasovou, pohlaví, stáří, sexuální orientace, národnosti, náboženství, politické orientace, socio-ekonomického statusu, fyzické i psychické zdadnosti, vzdělání a profesní historie.

Při prosazování takto diverzního prostředí dbáme na to, aby se lidé cítili respektováni, doceněni a věděli, že mohou zcela využít svůj potenciál. Diverzita & inkluze jsou jedním z hlavních pilřů naší firemní kultury. Prysmian Group respektuje lidská práva a podporuje mezinárodně uznávané standardy a úmluvy a porušení těchto zásad neprodleně řeší.

Naše společnost dodržuje ve všech svých závodech a v komunitch, kde působí, politiku ochrany proti obtěžování.

"V Prysmian Group jsme proti jakékoliv formě diskriminace a obtěžování a věříme, že touto cestou vytváříme stále více inkluzivní pracovní prostředí. Z tohoto důvodu jsme spustili globální Politiku ochrany proti obtěžování. Nástroj, který umožňuje našim lidem jednat nebo si vyžádat pomoc v případě hanobení, šikany, zastrašování nebo jakéhokoliv jiné formy obtěžování, ať už sexuálního nebo založeného na osobní, kulturní nebo politické diverzitě."
 
Array
Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer
Prysmian Group
 

Globální náborová politika

Primárním cílem náborové politiky Prysmian Group je zdokonalení náborového procesu skrze standardizovanou metodologii, která zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu jednotlivých náborových aktivit. Naše náborová politika nám zároveň umožňuje výběr těch nejtalentovanějších jedinců díky našemu přístupu k diverzitě & inkluzi.
 
Účely
1. Lepší náborový proces díky standardizované metodologii, která zajišťuje rovné podmínky v každém kroku výběrového řízení.
2. Stanovení pevných pravidel náboru. Každá náborová aktivita může znamenat větší diverzitu organizace.
3. Naše marketingové a reklamní materiály, inzeráty a obsah webu jsou v souladu s principy naší politiky diverzity & inkluze a platné pracovněprávní legislativy.
4. Zdokonalení interního a externího brandingu pro lepší pozici Prysmian Group na trhu práce a získávání nových talentů.

Seznamte se s naší globální mateřskou politikou

Náš globální tok práce

Side by Side využívá přínosu a podpory globálního toku práce, který se skládá z následujících částí:

  1. Podpora diverzity uvnitř skupiny sdílením nejlepších praktik a prostřednictvím komunikačních kampaní;

  2. Návrh cílů a definice směrnic HR k jejich dosažení;

  3. Podpora HR při návrhu školení a rozvojových iniciativ pro podporu diverzity uvnitř skupiny;

  4. Sledování postupu při zlepšování genderové vyváženosti;

  5. Podpora kulturních změn k dosažení zlepšení v diverzitě napříč skupinou.