Lidská práva

PŘEHLED

Naše zodpovědnost za lidská práva

Prysmian je společnost postavená na lidech a ná úspěch zcela závisí na jejich dovednostech. Naši zaměstnanci jsou klíčem k zajištění trvale udržitelných hodnot pro všechny zainteresované strany. Jakožto společnost s celosvětovou působností podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili dodržování a ochranu lidských práv věch osob, kter jsou zasaženy činností naší nebo našich dodavatelů. Z uvedených důvodů jsme zavedli komplexní audit zahrnující vyhodnocení možných nedostatků v dodržování lidských práv jak přímo v našich závodech, tak i ve vzdálených lokacích.

POLITIKA OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV

Chráníme důstojnost, svobodu a rovnost všech lidských bytostí

Věříme, že ochrana důstojnosti, svobody a rovnosti všech lidských bytost je v samotném středu zájmů naší společnosti. Odmítáme diskriminaci v jakékoliv podobě a stejně tak všechny nelegální aktivity a protizákonné jednání. Naše politika ochrany lidských práv nás zavazuje k dodržování zásad Všeobecné deklarace lidských práv OSN a základních úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) a zodpovědnému chování napříč všemi našimi závody.

Náš přístup k lidským právům

Náš přístup se opírá o tři níže uvedené pilíře:

Závazek: Naše politika, praktiky a směrnice nás zavazují k dodržování a ochraně lidských práv.

Péče: Hodnotíme výkony naší společnosti a zainteresovaných subjektů z hlediska dodržování lidských práv.

Náprava: Poskytujeme pomoc, kde je potřeba a také dbáme na prevenci, třeba školením témat týkajících se lidských práv.

Dodržování lidských práv v našem dodavatelském řetězci

I pokud se jedná o společnosti mimo skupinu Prysmian Group, snažíme se o to, aby naši dodavatelé ctili lidská práva a věnujeme zvláštní péči vyhodnocení rizik plynoucích ze všech úrovní našeho dodavatelského řetězce. Sledujeme chování dodavetlů surovin, aplikujeme etické standardy a uplatňujeme naši politiku týkající se ochrany lidských práv a používání konfliktních minerálů, dodržujeme zásady čestného obchodního jednání. Naší dodavatelé jsou během jejich výběru o všech našich postupech náležitě informování. Prysmian Group provádí náležité audity pro vyhodnocení chování dodavatelů s cílem zabránit jakémukoliv porušování výše uvedených zásad a, je-li to nezbytné, učinit potřebné kroky, včetně potenciálního rozvázání spolupráce s daným subjektem.

Lidská práva v Prysmian Group

Jsme jednička v kabelářském průmyslu s působností po celém světě, v různých zemích a bezpočtu komunit. Věříme, že ochrana důstojnosti, svobody a rovnosti všech lidských bytostí leží v samotném středu našich zájmů. Odmítáme diskriminaci jakéhokoliv typu a nelegální aktivity, jakými jsou korupce, nucené nebo dětské práce a podporujeme socio-ekonomický rozvoj. 

Group's Helpline

Linka pomoci Prysmian Group

Linka pomoci
human-rights

Lidská práva

Lidská práva
Diversity and Inclusion

Diverzita & inkluze

Diverzita & inkluze